ענן ציבורי

Cloud 2x4

2 CPU, 4GB RAM, 80GB SSD, 4TB TRAFFIC

Cloud 4x8

4 CPU, 8GB RAM, 160GB SSD, 5TB TRAFFIC

Cloud 6x16

6 CPU, 16GB RAM, 320GB SSD, 6TB TRAFFIC